Folke Mellwig - Damen i svart

Omslag: Anders Ulvbrandt
Årtal: 1959
Förlag: Bokförlaget TrotsFoto © AL / Book Cover Lover

Annons för SlakteriföreningenFoto © AL / Book Cover Lover

Annons för Blå Bands nyponsoppa

Årtal: 1961Foto © AL / Book Cover Lover

Baka koka stek elektriskt

Årtal: 1951
Utgivare: Elektriska Aktiebolaget HeliosFoto © AL / Book Cover Lover

Annons för Sjöberg-garn

Årtal: 1951Foto © AL / Book Cover Lover

Annons för D.M.C - virkgarn

Annons för Mitin

Årtal: 1955Foto © AL / Book Cover Lover